ReadyPlanet.com


กดแล้วเติม รับเพิ่มพิเศษ จากทรูมูฟ เอช รับโบนัสเติมเงิน 50% แบบเติมเงิน


กดแล้วเติม รับเพิ่มพิเศษ จากทรูมูฟ เอช รับโบนัสเติมเงิน 50% แบบเติมเงิน

พิเศษ ! ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน รับโบนัสเติมเงิน 50%

 


5 วันเท่านั้น !

กดแล้วเติม รับเพิ่มพิเศษ

 

ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน รับโบนัสเติมเงิน 50%

แค่กด *888*888#โทรออก (ฟรี)

แล้วเติมเงินครั้งละ 90 บาทขึ้นไป


รับโบนัสทุกครั้งที่เติม ถึง 23 สิงหาคม 2558 นี้

ยิ่งเติมมาก ยิ่งได้เยอะ

โบนัสใช้โทรในเครือข่าย SMS และเล่นเน็ต 3G นาน 5 วัน

ตรวจสอบยอดโบนัสเติมเงิน
กด *510*22#

 

 

   

รายการส่งเสริมการขาย“ยิ่งเติม ยิ่งได้ ประจำเดือนสิงหาคม 2558”

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย “ยิ่งเติม ยิ่งได้ ประจำเดือนกรกฎาคม”นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงิน ทรูมูฟ ซิม 3G ทัวร์ริส อินเตอร์ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท)
 2. ผู้ใช้บริการเติมเงิน ระหว่างในวันที่ 19-23 สิงหาคม 2558 จะได้รับโบนัสโทรฟรี ตามเงื่อนไขดังนี้
  2.1    กดขอรับสิทธิก่อนเติมเงิน ครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
            โดยกดรหัส USSD *888*888#แล้วกดโทรออก(ไม่คิดค่าบริการ)
            เมื่อรับสิทธิสำเร็จจะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยัน
  2.2    เติมเงิน ทรูมูฟ เอช ตั้งแต่ 90 บาทขึ้นไป ในแต่ละครั้ง จะได้รับโบนัสโทรฟรีร้อยละ 50
            จากยอดเงินที่เติม ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการได้รับโบนัสโทรฟรี
            โดยจะได้รับโบนัสภายในวันที่ทำการเติมเงิน เว้นแต่ สถานะการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการถูกระงับ
            การใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรหรือเปลี่ยนสถานการณ์ใช้บริการจาก ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินไปเป็นแบบรายเดือน
 3. โบนัสโทรฟรีที่ได้รับนี้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยมีอายุการใช้งาน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับ (SMS) ยืนยันการได้รับโบนัส ไปจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกาของวันที่  5 เพื่อใช้เป็นเครดิตหักชำระค่าบริการดังต่อไปนี้
  3.1    บริการโทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอช คิดนาทีละ 2 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
  3.2    บริการ 3G/EDGE/GPRS คิดเมกะไบต์ (MB) ละ 2 บาท เศษของเมกะไบต์(MB) คิดเป็น 1 เมกะไบต์(MB) ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.
  3.3    บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 2 บาท
  3.4    บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศครั้งละ 2 บาท
            ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และระบบจะคำนวณค่าใช้บริการโดยหักจากโบนัสโทรฟรี
            ที่ได้รับก่อนจากนั้นจะหักจากเงินที่เติมเข้ามาในระบบตรวจสอบยอดโบนัสคงเหลือได้ที่ 510*22# แล้วกดโทรออก
 4. สิทธิพิเศษตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิที่ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ทันที หากผู้ใช้บริการยกเลิกการเติมเงินหรือ ยกเลิกการใช้บริการ หรือบริการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับข้อเสนอของ สิทธิพิเศษนี้ หรือนำบริการไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ดำเนินการ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในสิทธิพิเศษนี้
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการสิทธิพิเศษนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการ ดำเนินการของบริษัท
 8. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นบริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
 9. สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัท กำหนด ผู้สมัครใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนเลือกใช้บริการ ที่ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย

ที่มา : http://truemoveh.truecorp.co.th/campaign/entry/5485ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2015-08-21 10:32:29 IP : 101.51.60.98