ReadyPlanet.com


แคมเปญมอบของขวัญแทนคำขอบคุณ สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน


แคมเปญมอบของขวัญแทนคำขอบคุณ สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบหมายเลขผู้โชคดีได้ที่นี่ข้อกำหนดและเงื่อนไข โครงการ “TrueMove H GiFT ยิ่งรู้ใจ ยิ่งให้กัน”

1. สิทธิ พิเศษในโครงการ “TrueMove H GiFT ยิ่งรู้ใจ ยิ่งให้กัน” นี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงิน หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท) ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 หรือกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. ผู้ใช้บริการต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ “TrueMove H GiFT ยิ่งรู้ใจ ยิ่งให้กัน” ก่อน โดยผู้ใช้บริการที่มีสิทธิลงทะเบียนจะต้อง เปิดบริการทรูมูฟ เอช มาแล้วอย่างน้อย 7 วัน โดยลงทะเบียนด้วยการกดรหัส USSD *888*888# แล้ว กดโทรออก(ไม่คิดค่าบริการ) ครั้งแรกเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาโครงการ และเมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับข้อความสั้น(SMS)แจ้งยืนยันการลงทะเบียน สำเร็จ

3. ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “TrueMove H GiFT ยิ่งรู้ใจ ยิ่งให้กัน”  จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

3.1 สิทธิพิเศษที่ 1 GiFT  of Friendship : ยิ่งเป็นเพื่อนกันมานาน ยิ่งได้เพิ่ม
รับโบนัส เมื่อเติมเงิน ทรูมูฟ เอช ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป ในแต่ละครั้ง เติมได้ทุกช่องทาง โดยจะได้รับโบนัสโทรฟรีและเน็ตฟรีตามอายุการใช้งานดังนี้3.1.1 หลังจากเติมเงินผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้งได้รับโบนัสโทรฟรีและเน็ตฟรีตามสิทธิ
3.1.2 ผู้ใช้บริการจะต้องกด USSD *888*889# แล้ว กดโทรออก(ไม่คิดค่าบริการ) เพื่อยืนยันการรับโบนัสโทรฟรีและเน็ตฟรีที่ได้รับจากการเติมเงินภายในเวลา 23.59 น. ของวันถัดจากวันที่เติมเงิน หากไม่ทำการกดรับสิทธิภายในระยะเวลากำหนด จะเสียสิทธิในการได้รับโบนัสโทรฟรีและเน็ตฟรีจากการเติมเงินในวันนั้น เช่น ผู้ ใช้บริการอายุการใช้บริการ 1 ปี 2 เดือน เติมเงินทรูทูฟ เอช จำนวน 50 บาท ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 จะได้รับโบนัส 50 บาท โดยผู้ใช้บริการจะต้องกด *888*889# เพื่อรับโบนัสภายในเวลา 23.59น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หากไม่กดรับสิทธิ์ หรือกดรับสิทธิ์หลัง 23.59 น. จะไม่ได้รับโบนัส 50 บาท สำหรับการเติมเงินของวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

3.2 สิทธิพิเศษที่ 2 GiFT  of Luck : ยิ่งใช้ ยิ่งเติม ยิ่งเพิ่มโชค
เมื่อมีการใช้บริการทรูมูฟ เอช ที่มีการคิดค่าใช้บริการจากกระเป๋าหลัก (Main Credit) อย่างน้อย 1 บาทขึ้นไป ในครั้งแรกของวัน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิเศษ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรางวัล ดังนี้

3.2.1 ลุ้นรางวัลพิเศษประจำวัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559)
โบนัสโทรฟรีและเน็ตฟรีมูลค่า 500 บาท จำนวน 120 รางวัลต่อวัน รวมของรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 11,040 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,520,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้ คือ มีการใช้บริการตามเงื่อนไขครบถ้วน และข้อมูลการทำรายการดังกล่าว รายการใดเข้าสู่ระบบรางวัลเป็น 5 คนแรก ของทุกชั่วโมงตามช่วงเวลา จะได้รับรางวัล ดังนี้3.2.2 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการตามเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิรับรางวัลพิเศษประจำวัน ได้ทุกวัน
3.2.3 ประกาศ ผู้ได้รับรางวัลทาง SMS และรับรางวัล เริ่มตั้งแต่วันที่ 2กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ตลอดโครงการ เวลา12.00-13.00 น.ของทุกวัน และประกาศซ้ำอีกครั้งทาง www.truemove-h.com ดังนี้3.2.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการของผู้รับรางวัลที่มีสิทธิได้รับรางวัลผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็น                 
3.2.4.1. ผู้ที่ลงทะเบียนซิมการ์ดถูกต้องโดยชื่อและนามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ของตรงกับที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท
3.2.4.2. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องไม่เป็นพนักงานและครอบครัวของบริษัท ตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตัวแทนเติมเงิน หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวกับโครงการ คณะกรรมการดำเนินรายการ คณะกรรมการสักขีพยาน
3.2.4.3 .ผู้ได้รับรางวัล จะต้องมีสถานการณ์ใช้บริการได้ตามปกติ ไม่ถูกระงับการใช้ บริการชั่วคราวหรือถาวร หรือเปลี่ยนสถานการณ์ใช้บริการจาก ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินไปเป็นแบบรายเดือน และไม่ถูกบันทึกเป็นผู้มีประวัติการมีหนี้คงค้างกับบริษัท
3.2.4.4. ผู้ได้รับรางวัลทุกรางวัลต้องมีการใช้บริการทรูมูฟ เอช โดยต้องมีการหักค่าใช้ บริการจากเงินในกระเป๋าหลัก (Main Credit) ไม่น้อยกว่า 100บาท ตั้งแต่เปิด ใช้บริการ และมียอดเงินคงเหลือในกระเป๋าหลัก (Main Credit) ไม่ต่ำกว่า 1 บาทในวันที่ประกาศผล
3.2.4.5. ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สิทธิได้รับรางวัลไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไข หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและ     เงื่อนไขในกิจกรรมนี้หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทกำหนดไว้ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล    
ตกลงว่า บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการให้รางวัล โดยผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่ โต้แย้ง หรือคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้ กับผู้มีสิทธิในลำดับสำรองถัดไปหรือดำเนินการใดๆกับของรางวัลดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร
3.2.4.6. หากมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการ ของบริษัทเป็นเด็ดขาดและที่สุด


4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้โบนัสโทรฟรี และเน็ตฟรี ในข้อ 3.1 และ 3.2 

4.1 ผู้ ใช้บริการจะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการได้รับโบนัสโทรฟรี และเน็ตฟรี โดยจะได้รับโบนัสภายในวันที่ทำการเติมเงิน เว้นแต่ สถานะการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรหรือเปลี่ยนสถานการณ์ ใช้บริการจาก ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินไปเป็นแบบรายเดือน

4.2 โบนัส โทรฟรี และเน็ตฟรี ที่ได้รับนี้สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยมีอายุการใช้งาน 5 วันนับแต่วันที่ได้รับ (SMS) ยืนยันการได้รับโบนัส ไปจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกาของวันที่  5 เพื่อใช้เป็นเครดิตหักชำระค่าบริการดังต่อไปนี้

4.3 บริการโทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอช คิดนาทีละ 2 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที 

4.4 บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS คิดเมกะไบต์ (MB) ละ 2 บาท เศษของเมกะไบต์ (MB) คิดเป็น 1  เมกะไบต์(MB) ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps

4.5 บริการส่งข้อความสั้น(SMS)ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศข้อความละ 2 บาท 

4.6 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย(MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศครั้งละ 2 บาท 

4.7 ราคา ดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยระบบจะคำนวณค่าใช้บริการโดยหักจากโบนัสโทรฟรีที่ได้รับก่อนจากนั้นจะหัก จากเงินที่เติมเข้ามาในระบบตรวจสอบยอดโบนัสคงเหลือได้ที่ *510*44# แล้วกดโทรออก

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการ ใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

6. สำหรับผู้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลใด ๆ จากโครงการนี้ หากผู้ได้รับรางวัลขอคืนเงินเติม ที่เติมเข้ามาระหว่างร่วมกิจกรรม บริษัทขอสงวนสิทธิในการขอคืนของรางวัลที่ได้รับทั้งหมด

7. บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในกิจกรรมนี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

8. ผู้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัท นำภาพผู้รับรางวัลที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ที่มา : truemove-hผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2016-07-12 12:03:16 IP : 223.204.207.193